Aantal studenten

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel studenten Doctors for Mozambique Stichting financieel ondersteunt. Dat is uiteraard mogelijk geworden door de vele giften die we ontvangen hebben. In 2016 ondersteunden we in totaal 29 studenten. Voor het collegejaar 2017 ondersteunen we op dit moment in totaal 37 studenten.

Dankzij de vele giften en de inkomsten uit onze activiteiten is de financiƫle positie van de stichting dusdanig, dat we 11 nieuwe studenten konden toelaten in ons programma!

Voor bijna alle studenten betalen we het collegegeld alsmede de maandelijkse toelage voor levensonderhoud. Voor twee personen betalen we alleen het collegegeld, omdat zij voldoende financiƫle middelen hebben voor hun dagelijks onderhoud.

Het bestuur van Doctors for Mozambique Stichting heeft afgelopen jaar besloten om ook studenten voor de hogere verpleegopleiding financieel te steunen. Afgestudeerden van deze opleiding verrichten ook zeer veel goed werk in met name de medische zorg op het platteland. Momenteel ondersteunt de stichting 3 studenten uit deze opleiding: 1 student uit het 1e jaar, 1 student uit het 2e jaar en 1 student uit het 3e jaar van die opleiding. Voor de overzichtelijkheid van de grafiek zijn zij gewoon meegenomen in de aantallen, en is hierin geen onderscheid gemaakt naar opleiding.

Opmerking:

Voor de overzichtelijkheid van de grafiek is ervoor gekozen om alleen de afgelopen 4 jaren weer te geven.

tabel aantal studenten 2017

Onderstaande grafiek toont per jaar de aantallen studenten die door Doctors for Mozambique financieel ondersteund werden, vanaf de oprichting. Het collegejaar in Mozambique loopt gelijk met een kalenderjaar. Omdat de stichting in 2008 is opgericht was het collegejaar 2009 het eerste jaar dat er studenten door Doctors for Mozambique ondersteund konden worden.

aantal studenten per jaar 2017